BÜTÇE TAHSİSATLARI

 

Birimimizin Sözleşme Makamı olduğu IPA programları, 3 ana grupta toplanmaktadır. Bu programlara ilişkin finansal verilere, aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.

 

1- IPA Öncesi Ulusal Programlar

2-IPA I Dönemi Ulusal Programları-Bileşen I & Bileşen II (2007-2013)

3-IPA II Dönemi Yıllık Uygulama Anlaşmaları (2014-2020)