Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 

1. Biriminiz ile görüşmek için nasıl randevu alabilirim?

Randevu talebiniz ile ilgili olarak, Birimimiz internet sitesinde bulunan “PAO ile Randevu Kuralları / Appointment policy of the PAO” dokümanını inceleyebilirsiniz.

http://www.cfcu.gov.tr/tr/randevu-kurallari-pao

 

2. Bağımsız değerlendirici olarak çalışmak için hangi prosedürü izlemem gerekiyor?

Birimimizin Sözleşme Makamı olduğu hibe programları kapsamında ilgili hibe programı takvimi ve muhtemel başvuru sayısı dikkate alınarak değerlendirme süreçlerinde yararlanılmak üzere Bağımsız Değerlendirici çalıştırılması mümkün olmaktadır.

 

Çalıştırılacak Bağımsız Değerlendiriciler için her bir hibe programı özelinde ayrı ayrı Bağımsız Değerlendirici ilanına çıkılmakta olup, ilanlar Birimimizin internet adresinde (www.cfcu.gov.tr) yayımlanmaktadır. Birimimiz internet sayfasını uygun aralıklarla ziyaret etmeniz durumunda Bağımsız Değerlendirici ilanlarından haberdar olabilir; ilanlarda belirtilen kriterleri sağladığınızı düşünmeniz halindeyse ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

 

Bağımsız Değerlendiriciler her bir hibe programının amaçları ve hedefleri doğrultusunda, o hibe programına özel olarak seçilmektedir. Dolayısıyla, bir program için seçilmiş bir Bağımsız Değerlendiricinin diğer hibe programlarında doğrudan çalıştırılması mümkün olmamaktadır.

 

3. Hibe Programlarına Türkçe başvuru yapılabilir mi? / Hibe Programlarına neden Türkçe başvuru yapılamıyor?

Birimimizin Sözleşme Makamı olduğu Hibe Programlarında IPA Tüzüğü ve Avrupa Komisyonu Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberi (PRAG) ve eklerinde belirtilen kurallar doğrultusunda hareket edilmektedir. Teklif çağrılarında kullanılan belgeler ve başvuru dili yine bu belgelerde belirtilen hususlar takip edilerek belirlenmektedir. Bu sebeple, Birimimizin Sözleşme Makamı olduğu hibe programlarında başvuruların İngilizce dilinde yapılması genel bir kuraldır.

 

Bununla birlikte, Tükçe dilinde de başvuru yapılabilen Hibe Programları istisnai olarak olabilmektedir. Bu programlardan haberdar olmak için Birimimiz internet sayfasını (www.cfcu.gov.tr ) uygun aralıklarla ziyaret etmeniz faydalı olacaktır.

 

4. Hibe programlarına kimler başvuru yapabilir?

Birimimizin Sözleşme Makamı olduğu Hibe Programlarında, başvuru yapabilecek kurum/kuruluş/kişilere ilişkin uygunluk kriterleri her program özelinde ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu sebeple, başvuru yapmadan önce Birimimiz internet sayfasında (www.cfcu.gov.tr ) her bir hibe programı özelinde yayımlanmış olan “Hibe Başvuru Sahipleri için Rehber”i incelemeniz ve aranan uygunluk kriterleri ile ilgili bilgi almanız yararlı olacaktır.

 

Birimimiz tarafından, herhangi bir kurum/kuruluş/kişi’nin herhangi bir hibe programı kapsamında uygun başvuru kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin yazılı veya sözlü görüş verilmemektedir.

 

5. Biriminizce yürütülen hibe programları hakkında bilgi alabilir miyim?

Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan katılım öncesi mali yardımlar kapsamındaki programların yönetiminden sorumlu olup, ihale ilanı/teklif çağrılarına ilişkin tüm duyurular Birimimizin internet adresinde (www.cfcu.gov.tr) yayımlanmaktadır.

 

İnternet sitemizde sağ bölümde “İhale Arama” başlığı altında yer alan;

 

- “Durumu” menüsünde “Açık”,

- "Tipi” menüsünde: “Mal Alımı” ve/veya “Yapım İşleri” ve/veya “Hizmet Alımı” ve/veya “Hibe”

 

işaretleyerek arama yapmanız durumunda, halihazırda başvuruda bulunulabilecek ihale ilanı/teklif çağrılarının listesine ve her bir ihale ilanı/teklif çağrısı için yayımlanan bilgi/belgeye ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizin duyurular bölümünde de ihale ilanı/teklif çağrılarına ilişkin bazı duyurular yayımlanmaktadır.

 

İhale ilanı/teklif çağrısı özelinde yayımlanan bilgi/belgeler doğrultusunda, kriterlere uygun başvuru sahipleri tarafından kriterlere uygun teklifler sunulabilmektedir. Bu nedenle, Birimimiz internet sayfasını uygun aralıklarla ziyaret etmeniz, ihale ilanı/teklif çağrılarından haberdar olmanız açısından faydalı olacaktır.

 

6. CFCU web-sitesinde bulunan ihalelerin süreçleri ile ilgili nasıl bilgi edinilebilir?

Birimimizce duyurulan tüm ihalelerin süreçleri, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan prosedürler ve standart dokümanlar (PRAG) çerçevesinde yürütülmektedir. PRAG ve eki standart dokümanlara ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

 

7. Web-sitenizde yayınlanan ihalelere katılmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Bir ihaleye katılım için gerekli olan tüm şartlar ilgili ihalenin “İhale Duyurusu” dokümanında belirtilmektedir.

 

8. Türk firmaları web sitenizde yayınlanan ihalelere başvururken diğer firmalara göre ayrıcalığa sahip midir?

PRAG dokümanında belirtilen eşit muamele ve ayrımcılık yapmama ilkeleri tüm katılımcılar için geçerlidir. Bu bağlamda, Türkiye'den veya yurt dışından katılım bir ayrıcalık teşkil etmemektedir.

 

9. Ön ihale duyurusu yayınlanmış ihalenin dokümanlarına nasıl ulaşabilirim?

Ön ihale duyurusu, planlanan bir ihale prosedürü ve spesifik özellikleri hakkında kısa bilgiler vermek üzere yayınlanmaktadır. Sadece ön ihale duyurusu yayınlanan bir ihalenin teknik belgelerine erişmek mümkün değildir ve isteklilerin bu aşamada başvuru yapması beklenmemektedir. Söz konusu ihale ile ilgili daha fazla belge yayınlanana kadar lütfen ilgili ihaleyi web-sitemizden (www.cfcu.gov.tr), EuropeAid (https://ec.europa.eu) ve Avrupa Birliği resmi gazetesini (http://ted.europa.eu) düzenli olarak takip ediniz.

 

10. Değerlendirmeler nasıl yapılmaktadır? Ekteki referansları ihale başvurumuz ile sunmayı planlıyoruz, referanslar uygun mudur?

Değerlendirme prosedürleri Değerlendirme Komitesi tarafından PRAG'a uygun olarak yürütülür ve Sözleşme Makamı ihale değerlendirmesiyle ilgili önceden görüş bildiremez.

 

11. Kısıtlı ihale prosedürü ne anlama gelmektedir?

Kısıtlı ihale prosedüründe, tüm ekonomik operatörler bir ihaleye teklif sunmayı isteyebilir, ancak yalnızca seçim kriterlerini karşılayanlar teklif sunmak üzere davet edilecektir. Seçim kriterleri ve üstlenilecek görevler yayınlanan ihale duyurusunda açıklanır. Başvuruda bulunan bütün adayların yayınlanan kriterlere göre en kalifiyeleri kısa listeye alınır ve teklif sunmaya davet edilir.

 

12. Açık ihale prosedürü ne anlama gelmektedir?

Açık ihale prosedüründe, tüm ekonomik operatörler ihaleye katılabilirler. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişi, ihale duyurusunda belirtilen prosedürlere uygun olarak ihale dosyasını (dosya belirli bir ücret karşılığında verilebilir veya yayınlanmış olabilir) almak isteyebilir. Teklifler incelenir, kıyaslanır ve ihale sonuçlandırılır.

 

13. Menşei kuralları nelerdir? Ekteki ürünleri ihale başvurumuz ile teklif etmeyi planlıyoruz, ürünler menşei kurallarına uygun mudur?

Prensip olarak, AB bütçesi ile finanse edilen bir sözleşme kapsamında tedarik edilen ürünler, ilgili enstrüman(lar) tarafından belirlenmiş bir ülkeden gelmelidir. Bu husus PRAG çerçevesinde menşei kuralları olarak açıklanmıştır. Daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linkteki PRAG dokümanını (özellikle PRAG madde 2.3.1.) ve eklerini inceleyiniz.

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Teklif etmeyi planladığınız ürünlerin menşei kurallarına uygunluğu hususunda; değerlendirme süreçleri Değerlendirme Komitesi tarafından PRAG'a uygun olarak yürütülür ve Sözleşme Makamı ihale değerlendirmesiyle ilgili önceden görüş bildiremez.

 

14. Kuruluşumuzun bulunduğu ülkeyi göz önünde bulundursak, MFİB tarafından başlatılan ihalelere katılmamız mümkün müdür?

Prensip olarak, AB bütçesi ile finanse edilen bir sözleşme kapsamında, katılımcıların tabiiyeti üzerine belirli kurallar uygulanır. Bu husus PRAG çerçevesinde tabiiyet kuralları olarak açıklanmıştır. Daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linkteki PRAG dokümanını (özellikle PRAG madde 2.3.1.) ve eklerini (özellikle Ek A2a) inceleyiniz.

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Kuruluşunuzun tabiiyet kurallarına uygunluğu hususunda; değerlendirme süreçleri Değerlendirme Komitesi tarafından PRAG'a uygun olarak yürütülür ve Sözleşme Makamı ihale değerlendirmesiyle ilgili önceden görüş bildiremez.

 

15. İhale süreçlerinde kullanılacak dil hususundaki gereklilikler nelerdir?

İhale süreçlerinde kullanılacak dil, ilgili ihalenin İhale Yayını / İhale Dosyasında belirtilmektedir. Kullanılacak dilin PRAG'a göre idari uyumluluk şartlarından biri olduğunu da göz önünde bulundurarak, lütfen bu belgelerdeki dil hususundaki gereklilikleri dikkatlice kontrol ediniz.

 

16. Eşleştirme nedir?

Eşleştirme, Üye ülke kamu idareleri ile Faydalanıcı ülke arasındaki kurumsal işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir Avrupa Birliği mekanizmasıdır. Bu mekanizma, üye ülkenin kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlığın faydalanıcı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda üye ülke ile faydalanıcı ülke arasında, faydalanıcı ülkenin zorunlu ve somut sonuçlara ulaşmasını hedefleyen birebir faaliyetler yürütülür. Eşleştirme mekanizması, 1998 yılında aday ülkelerin AB müktesebatının benimsenmesi ve etkili bir şekilde uygulanması için gerekli kapasiteye ulaşmalarına destek olmak amacıyla ortaya çıkmıştır.

 

17. Eşleştirme Projeleri ile Kısa Süreli Eşleştirme Projeleri arasındaki farklar nelerdir?

Kısa Süreli Eşleştirme mekanizması normal Eşleştirme mekanizmasına kıyasla daha dar kapsamlı olup karmaşık olmayan veya daha az düzeltmeye ihtiyaç duyulan kendine özgü kurumsal sorunları çözmeyi amaçlar. Bu bakımdan Kısa Süreli Eşleştirme projelerinin karmaşık çözümler gerektirmeyen belirli sorunları çözmek için tasarlanmış küçük ölçekli projeler olduğu söylenebilir.

Eşleştirme ve Kısa Süreli Eşleştirme projeleri arasındaki temel farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 

 

Eşleştirme

Kısa Süreli Eşleştirme

Proje Süresi

En az 12 ay

En fazla 6 ay (istisnai hallerde 8 ay olabilir.)

 

Bütçe

Bütçe kısıtlaması yoktur.

En fazla 250 000,00 AVRO

 

Uzmanlar

Yerleşik Eşleştirme Danışmanı (YED) ve kısa dönem uzmanlar

Yerleşik Eşleştirme Danışmanı (YED) bulunmaz.

Üye ülke sayısı

Üye ülkeler konsorsiyum oluşturabilir.

Üye ülkeler konsorsiyum oluşturamaz.

Çalışma Planı (Ek-A1)

Eşleştirme ortakları, Proje fişini temel alarak ortaklaşa bir çalışma planı (EK A1) hazırlarlar.

Kısa Süreli Eşleştirme sözleşmesi için iş planı (Ek A1), ayrıntılı proje fişi ve seçilen Üye Ülke teklifini içermektedir.

 

 

Söz konusu ayırıcı etmenlerin tümü, Kısa Süreli Eşleştirme projelerinin, hedeflenen kamu sektörü yardımlarını hızlı bir şekilde sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır.

 

18. Eşleştirme Projelerinin teklif çağrılarına nasıl başvuru yapılır?

Faydalanıcı ülke (aday ülkeler, potansiyel aday ülkeler, Avrupa Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkeler) Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen politika yönergeleri doğrultusunda, projenin amacı, hedefi, bütçesi, süresi gibi projeyle ilgili önemli bilgileri içeren ve Proje Fişi olarak adlandırılan bir belge hazırlar. Söz konusu Proje Fişi yetkili makamlarca onaylandıktan sonra, üye ülke idarelerinin projeye teklif sunabilmeleri için Ulusal İrtibat Noktaları vasıtasıyla, eşzamanlı olarak tüm Üye ülkeler arasında dolaşıma çıkartılır.

 

Üye ülke yetkililerinin projeye ilişkin tekliflerini, dolaşıma ilişkin e-postada ​​açıkça belirtilmiş olan ilgili makamlara son başvuru tarihine kadar sunmaları gerekir. Sonrasında proje ortaklarının seçilmesine yönelik bir seçim toplantısı yapılır. Bu toplantıda, teklif sunan tüm ülkelerden tekliflerini anlatan bir sunum yapmaları beklenir. Seçim sonuçları, teklif veren üye ülkelerin idareleri de kopyalanarak başarılı ve başarısız olan üye ülkelerin Ulusal İrtibat Noktalarına ayrı ayrı bildirilir.

 

19. Eşleştirme Projesi’ndeki kilit aktörler kimlerdir?

- Proje Lideri

Bir Eşleştirme projesinin başarıyla uygulanması Üye ülke ve faydalanıcı ülke kamu kurumlarında üst düzey görevde bulunan Proje Liderlerinin taahhüdünü gerektirir. Her Eşleştirme projesinde, üye ülke yönetiminde çalışmaya devam eden, ancak zamanının bir kısmını projeye ilişkin faaliyetleri tasarlamak, denetlemek ve koordine etmek için ayıran bir Üye Devlet Proje Lideri bulunur.

 

Eşleştirme Projelerinde projenin uygulanması konusunda Proje Liderine eşlik eden ve Yerleşik Eşleştirme Danışmanı olarak adlandırılan tam zamanlı bir uzman bulunur. Üye ülke vatandaşı olan bu uzman, Faydalanıcı ülkede ilgili faydalanıcı kurum ile birlikte günlük olarak çalışırken projenin uygulanmasından da sorumludur.

 

Buna ek olarak, her Eşleştirme projesinde bir Faydalanıcı Ülke Proje Lideri bulunur. Üye ülke Proje Lideri’nin muadili olan bu kişinin, projenin genel yönlendirme ve koordinasyonu konusunda Üye Ülke ile birlikte sıkı bir işbirliği içerisinde çalışması gerekir. Bu anlamda, Faydalanıcı ülkedeki Proje Lideri ve YED mevkidaşının tamamlayıcı bir rolü olduğunu söylemek mümkündür.

 

- Yerleşik Eşleştirme Danışmanı

Yerleşik Eşleştirme Danışmanı en az 12 ay boyunca faydalanıcı ülkede bulunmak ve çalışmak üzere görevlendirilen memur veya eşdeğer pozisyondaki kişidir. Bu kişiler Üye ülke idareleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından AB finansmanı yoluyla Faydalanıcı ülkede görevlendirilir. Görev süreleri boyunca kendi kurumlarında veya mensubu oldukları yetkilendirilmiş kuruluşlarda ücretli olarak istihdam edilmeye devam ederler. Ayrıca bu uzmanlar için üye ülke vatandaşı olmak genel bir zorunluluktur.

 

20. Yerleşik Eşleştirme Danışmanları için Temel Eğitim Programı nedir ve bu eğitime kimler katılabilir?

Yerleşik Eşleştirme Danışmanları için Temel Eğitim Programı, Brüksel'de düzenlenen iki günlük bir eğitim semineridir. Katılımcılar AB Komisyonu tarafından eğitime davet edilir. Üye ülke Proje Lideri ve Yerleşik Eşleştirme Danışmanının yanında faydalanıcı ülke Proje Lideri veya YED Muadili aşağıdaki koşullar dâhilinde eğitime katılabilir:

• Yerleşik Eşleştirme Danışmanı söz konusu Temel Eğitime katılmalıdır. Seyahat masrafları ve harcırah proje bütçesinden karşılanabilir.

• Temel eğitime katılmak isteyen Üye ülke Proje Lideri masraflarını kendi karşılamak zorundadır. Söz konusu masraflar proje bütçesinden karşılanmaz.

• Faydalanıcı ülke Proje Lideri söz konusu eğitime projenin Yerleşik Eşleştirme Danışmanı ile birlikte katılabilir, seyahat masrafları ve harcırahı Eşleştirme bütçesinden karşılanabilir. Üçüncü bir kişi bu kişilerin yerine eğitime katılamaz. Bununla birlikte, özel koşullar altında, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili, Faydalanıcı Ülke Proje Lideri yerine eğitime katılabilir. Katılımların (Faydalanıcı ülke PL veya YED muadili) seçimi, eğitimin İngilizce olarak verileceği ve Fransızca simültane çeviri yapılacağı göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu iki dilden birine hâkim olmayanların katılımından kaçınılmalıdır.

 

21. Eşleştirme Sözleşmelerinde KDV muafiyetine başvurmak için uygulanması gereken prosedürler nelerdir?

Eşleştirme sözleşmesinin bütün taraflarca imzalandığının bildirimini takiben, üye ülke ortağı KDV Muafiyet Belgesi için başvuru yapmalıdır. YED, Gelir İdaresi Başkanlığı’na kişisel olarak başvurmalıdır. İlk olarak, MFİB tarafından sağlanan bilgi formu ya Türkçe olarak ya da aynı cevap sütununda Türkçe-İngilizce olacak şekilde doldurulmalıdır. Devamında ilgili form onaylanması amacıyla MFİB’ye sunulmalıdır. MFİB’nin bilgi formunu onaylamasını takiben YED gerekli formlarla (Eşleştirme Sözleşmesinin bir kopyası, bilgi formunun orijinal kopyası, MFİB tarafından verilen Bildirim Mektubu’nun örneği) birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmalıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

 

22. Faydalı Linkler

• Yerleşik Eşleştirme Danışmanlarına Yönelik Kılavuz:

http://www.ab.gov.tr/files/Eslestirme/faydali_dokumanlar/rta_guideline_e...

• Eşleştirme Projeleri için Görünürlük Kuralları Kılavuzu:

http://www.avrupa.info.tr/en/learn-about-eu-visibility-guidelines-16

https://ec.europa.eu/europeaid/node/17974

• Eşleştirme El Kılavuzu:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/twinning_en

• Yetkilendirilmiş Kuruluş Listesi:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/twinning...

• Güncel günlük harcırah oranları:

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiems-2017-03-17_en.pdf

 

23. Sözleşmelere bağlı ödemelerde hangi para cinsi kullanılmaktadır?

Sözleşmelere bağlı tüm ödemeler EURO cinsinden ve EURO hesaplar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

24. Ödemeye esas belgeler ve raporlar kim tarafından imzalanmalıdır?

Sözleşmede imzası bulunan ya da gerekli yetki verilen kişiler.

 

25. Ödemeye esas dokümanlar nelerdir?

Mali Kimlik Formu, Fatura/Ödeme Talep Formu, Nihai Raporlar ve Rapor Onayları

 

26. Ödemeye esas belgeleri sunmak için belirlenmiş bir süre bulunmakta mıdır?

Ödemeye esas dokümanlar, Sözleşme Özel Koşulları ve eklerinde belirtilen süreler içerisinde sunulmalıdır.

 

27. Sözleşmeler kapsamında vergi ödemesi yapılabilir mi, muafiyet mevcut mudur?

Genel kural olarak vergiler sözleşme bütçesinden karşılanamaz, sözleşme imza aşamasından sonra ilgili idareden vergi istisna sertifikası alınmaktadır.

 

28. Sözleşme kapsamında tedarik edilecek mallar için bir menşei kuralı var mıdır?

Tedarik edilecek mallar AB Komisyonunca belirlenen menşei ülkelerden tedarik edilmek zorundadır.

 

29. Sözleşmelerin finansal değerlendirmesinde hangi kriterler kullanılmaktadır?

PRAG kurallarının yanı sıra Ulusal Mevzuat Hükümleri ve Sözleşmenin ilgili hükümleri de dikkate alınmaktadır.

 

30. Uygun maliyet değerlendirmesi için harcamaların gerçekleştirilmek zorunda olduğu bir zaman aralığı bulunmakta mıdır?

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe harcamaların uygulama periyodu içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

31. Projelerde AB Finansmanı için belirlenmiş bir oran var mıdır?

Tüm sözleşmeler için belirlinmiş özel oranlar bulunmakla beraber  projenin finansmanı genellikle %75 ve üzerine oranla AB tarafından sağlanmaktadır.

 

32. Usulsüzlük kavramı nedir?

Usulsüzlük; iktisadi bir işletmecinin AB genel bütçesine hesabı verilemeyen bir harcama unsuru yükleme suretiyle, AB genel bütçesine zarar verme etkisini soğuran veya doğurabilecek şekilde, geçerli kuralların ve/veya sözleşmelerin bir hükmünün ihlaline neden olan kasti veya ihmali fiilidir.

 

33. Sahtecilik kavramı neyi ifade etmektedir?

Sahtecilik kavramı; AB genel bütçesi içindeki veya AB tarafından veya AB adına yönetilen bütçelerdeki fonların yanlış tahsis edilmesi veya haksız yere alıkonulması sonucunu doğuran sahte, gerçek dışı veya eksik ifadelerin veya belgelerin kullanılması ya da sunulması; aynı etkiyi doğuracak belirli bir yükümlülüğün ihlal edilmesi suretiyle bilgilerin gizlenmesi veya bu tür fonların hibe ediliş amaçları dışında başka amaçlara yönelik olarak kötü kullanılmasıdır.

 

34. Avrupa Birliği projeleri kapsamında çıkar çatışması kavramı neyi ifade etmektedir?

Bir mali aktörün veya başka bir kişinin görevlerini ve işlevlerini tarafsız ve nesnel bir şekilde yerine getirmesinin, ailevi veya duygusal ilişkiler, siyasi ya da milli aidiyet ve ekonomik çıkar yahut başka herhangi bir birey ile ortak çıkar dahil olmak üzere herhangi bir nedenle şüpheli hale gelmesi durumunda çıkar çatışması kavramından söz etmek mümkündür.

 

35. Usulsüzlük yönetim sürecinde yer alan aktörler kimlerdir?

Sözleşme makamı ya da uygulama otoritesi bünyesinde bulunan usulsüzlük görevlileri, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Başbakanlık Teftiş Kurulu (AFCOS) ve Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) usulsüzlük yönetim ve takip sürecinde yer alan aktif aktörlerdir.

 

36. Usulsüzlük oluşturduğunu düşündüğüm bir hususu nasıl iletebilirim?

Şayet bir hususun usulsüzlük oluşturduğu yönünde bir kanıdaysanız, ilgili sözleşme makamı (veya uygulama otoritesi) ile iletişime geçerek, hususu ve neden usulsüzlük oluşturduğu yönündeki düşüncenizi iletebilirsiniz.