ta_ab_bayrağı.png

MFİB'NİN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
 
"MFİB Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitimler

"TS ISO / IEC 27001: 2013" şartlarını yerine getiren ve "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)" sertifikasına sahip bulunan Kurumumuz, özellikle bilgi teknolojisi denetleme ve değerlendirme ile görevli çalışanlarının bilgi güvenliği denetimlerinin planlanması, yürütülmesi ve raporlanmasında risk tabanlı uygulama becerileri kazanmasını hedeflemektedir.

Bu nedenle, “MFİB Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında ISACA ANKARA Bölümü tarafından verilen Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA - Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi) eğitimi, 2 - 7 Mart 2020 tarihleri arasında 4 meslektaşımız tarafından başarıyla tamamlanmıştır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yıllık faaliyet programları kapsamındaki projelerin genel bütçeleme, ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve finansal raporlamalarında Sözleşme Makamı olarak görevlendirilen Birimimiz, “Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi aracılığıyla çalışanlarının güncel proje yönetimi disiplini ile donanmasını da hedeflemektedir.

Buna göre, 13-21 Mayıs 2020 tarihleri arasında, PMP® sınavı için 35 saatlik ön koşulu sağlayacak olan PMI® Standartları ve PMP® Hazırlık Eğitimi ile Proje Yönetimi Eğitimi, kamuda Kovid-19 salgın önlemleri kapsamındaki karantina uygulaması sürecinde, 13 meslektaşımız tarafından sosyal mesafe gözetilerek çevrimiçi canlı platform üzerinden başarıyla tamamlanmıştır.