Etik Komisyonu
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ‘in 29. maddesi gereğince Birimimiz Etik Komisyonu 29 Mayıs 2019 tarihinde kurulmuştur.

Komisyon 1 başkan ve 4 üyeden oluşmaktadır
 
Komisyonun üyelerinin Birimde görev yaptıkları süre boyunca görevlerine devam etmesi hususu geçerlidir.

Komisyonun sekretarya işleri 1 adet Birim personeli tarafından yürütülmektedir.