Görevler
Etik Komisyonu’nun görevleri:
 
  • Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
  • 25 – 31 Mayıs Etik Haftası kapsamında etik farkındalığı artırma faaliyetleri yapmak,
  • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak,
  • Etik uygulamaları değerlendirmek,