Etik Kültürü
Etik kültürü hizmetleri yürütürken kişi ve kurumların ürettikleri ve uygulamada ortaya koydukları performanstır. [1]
 
Kaynakça: