• Tarih: Nis 2019
MFİB’ NİN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
 

Merkezi Finans ve İhale Biriminin onbeşinci kuruluş yıldönümünde Birimimizin geleceğini şekillendirmek gayesiyle hazırlıklarına başlanan “MFİB’ nin Kurumsal Kapasitesininin Güçlendirilmesi Projesinin” açılış etkinliği, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) Sn. Bülent Aksu; AB Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Sn. Christian Berger; Macaristan Büyükelçisi Büyükelçi Sn. Viktor Matis; Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) adına Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Sn. Bülent Özcan; diğer IPA ve ulusal ihale makamlarından temsilciler ile MFİB Başkanı, Program Yetkilendirme Görevlisi (PAO), Sn. M. Selim Uslu’nun katılımlarıyla 17.04.2019 tarihinde Bakanlık kampüsümüzdeki Hikmet Esen Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

 

Sn. Aksu konuşmasında projenin MFİB’ nin kurumsal girişimiyle ortaya çıktığının altını çizerek, kurumsal yeniliğe yönelik bu girişiminden dolayı MFİB’ yi tebrik etmiştir. Sn. Aksu, ayrıca, AB Delegasyonuna ve Ulusal IPA Koordinatörü - NIPAC’a projeye vermiş oldukları destekleri için teşekkürlerini iletirken Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) olarak, proje hedeflerine ulaşılabilmesi adına her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını da teyit etmiştir. Bu projeyle MFİB’ nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi sayesinde IPA sisteminin yanı sıra farklı AB veya ulusal fon kaynaklarından yararlanabilme kapasitesinin ve ülkemiz için üreteceği değerin artmasına katkıda bulunulacağını vurgulayan Sn. Aksu, bu dönüşümün MFİB’ nin AB işbirliği sayesinde edinilen kurumsal kapasitesinin içselleştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlayacağını belirtmiştir.

 

Konuşmasında Büyükelçi Sn. Berger, AB makamlarının projeye MFİB işbirliği ile IPA fonlarından faydalanacak kurumların kapasitelerine katkı sağlama potansiyeli göz önünde bulundurularak özel önem atfettiklerini belirtmiştir. Sn. Berger ayrıca bu projenin ortak hedefleri gerçekleştirme yolunda AB’nin kararlılığını ve Türk makamlarının çabalarını gösteren güçlü bir işaret olduğunu vurgulamıştır.

 

Büyükelçi Sn. Matis, yüklenici firmanın Macaristan menşeli oluşuna atfen, bu ortak çalışmanın AB katılım süreci sayesinde gelişen Macaristan ile Türkiye arasındaki birlikteliğin ivmelenmesinin bir sonucu olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, AB ve Türkiye mali işbirliğinin yanı sıra, bu projenin Macar ve Türk halkları ve iş çevreleri arasındaki işbirliğinin gelişimine de katkıda bulunacağına dair inancını paylaşmıştır.

 

PAO ve MFİB Başkanı Sn. Uslu, IPA sisteminin başlangıcı olan 2007 yılından itibaren MFİB’ nin paydaşlarıyla işbirliği halinde toplamda yaklaşık 1,4 milyar avro tutarında 2698 sözleşme imzalandığını belirtmiştir. Sn. Uslu ayrıca IPA sisteminin kapasitesinin geliştirilmesi ve bilhassa proje süreçlerinin sona kalması sonucu mali yığılma oluşmasını önlemek amacıyla Birimimizce hayata geçirilen bu proje sayesinde, fon kaybının yaşanmaması için önemli bir adım daha atıldığına işaret etmiştir.

 

Projenin Tanımı

Projenin amacı MFİB tarafından uygulanan proje ve fonların verimli ve etkin kullanımı ve yönetilmesine katkıda bulunmaktır. Proje bütçesi 1,991,000 avro olup, bunun 1,791,900 avrosu AB katkısı, 199.100 avrosu ulusal katkıdır.

 

Proje amacına aşağıdaki hedeflerle erişilmesi öngörülmektedir:

  • MFİB’ nin iş süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması
  • İnsan kaynaklarının istikrarlı gelişiminin temini
  • MFİB’ nin kurumsal kapasitesinin, Programlama ve Değerlendirme süreçleri de dâhil olmak üzere Proje İşdöngüsü Yönetimi (PCM) adımlarının bütününde faaliyet gösterebilecek biçimde iyileştirilmesi ve
  • IPA paydaşlarıyla işbirliğinin sistematize edilmesi ve iyileştirilmesi

 

30 aylık uygulama süresince bu hedeflere ulaşılması için yapılacak etkinlikler beş bileşen altında sınıflandırılmaktadır:                  

  • MFİB’ nin İş Süreçlerinin En İyileştirilmesi
  • İş Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi
  • Teknik Kontrol Kapasitesinin Oluşturulması
  • İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
  • MFİB’ nin Danışma Kapasitesinin Geliştirilmesi

 

The Expected Project Outcomes

Bu proje faaliyetleriyle bir bütün olarak Proje İşdöngüsü Yönetiminin (PCM) süreç kalitesinde iyileştirilmesi ve IPA projelerinin çıktılarının AB-Türkiye mali işbirliği hedefleri doğrultusunda gerek niteliksel gerekse niceliksel açıdan geliştirilmesi sağlanacaktır. Özellikle, sözleşme dokümanı hazırlanması süreçlerinin uzunluğunun, doküman reddedilme oranlarının ve sözleşmelerin iptal oranlarının düşürülerek iş yığını ve fon kaybıyla mücadele edilmesi sayesinde niceliksel iyileşme sağlanması beklenirken; niceliksel kaygıların iyileştirilip sözleşmelerin ve sözleşme uygulamalarının kalitesine yönelik kaynakların ve odaklanmanın artırılarak kalite kayıplarıyla mücadele edilmesi sayesinde niteliksel bir iyileşme sağlanması beklenmektedir. Böylelikle, AB-Türkiye mali işbirliğiyle fonlanan projeler, sözleşme uygulama çıktılarını iyileştirmek üzere daha verimli ve etkin bir biçimde uygulanacak ve sonuçta Türk ve Avrupalı vergi mükellefleri için katma değer sağlanacaktır.

 

Proje broşürü için tıklayınız.