Ana içeriğe atla

Finansal Veriler

Grafik 1 Birimimizin kuruluşundan günümüze kadar yönettiği fon miktarını yıllık Finansman Anlaşmaları bağlamında göstermektedir.

tahsisat

Grafik 1- Mali Yardım Süreci- Yönetilen Fon - MFİB 

 

Grafik 2 ise Birimimizin yıllık Finansman Anlaşmaları bağlamında Sözleşmeye Bağlama Oranlarını ve Ödeme Oranlarını işaret etmektedir. Veriler Haziran 2023 tarihlidir. 

Grafik 2 - Sözleşmeye Bağlama ve Ödeme Oranları - MFİB